| English Tiếng Việt    |
Tài trợ ngay hôm nay để
giúp 3000 trẻ em đến trường!
This uk Replica watches also has a distinctive feature from the Speedmaster Speedmaster, its case with handmade titanium metal, is another Handbags Replica unusual materials. In fact, it is made of titanium metal to create the first ever Speedmaster Speedmaster Replica Lv handbags. Meanwhile, a version of which Hermes Handbags bracelet also use this light and tough material, the other two versions are equipped with black or orange rubber strap.Omega Speedmaster Speedmaster UK Replica Handbags Chronograph coaxial load homemade Caliber 3603 automatic movement. The coaxial certified by the Swiss official Observatory chronometer also contains  Rolex watches escapement, balance wheel based on column-wheel timing device and free sprung. In the case entirely on the chain, even if not wearing, power storage is also up to 55 hours.mulberry Replica case diameter 44.25mm, provide protection by a double-sided anti-reflective treated sapphire crystal scratch. Case back center decorated with interesting patterns Replica Dior Handbags aircraft, marked some important information surrounding the?Replica Rolex, such as water depth (100 m / 330 ft).The new watch brand John Isaac Geneve (John C Isaac Geneva) style compared to other brand-name?Prada Replica Handbags, in addition to elegant, but also an uninhibited taste.
SAIGONCHILDREN™ HỖ TRỢ NGUỒN LỰC CHO CÁC DỰ ÁN GIÁO DỤC CHO TRẺ KHUYẾT TẬT

 

Tiếp sức cho các tổ chức đang làm việc trong lãnh vực giáo dục cho trẻ khuyết tật để mang lại cho các em sự phát triển tối ưu, chương Trình Hỗ trợ các Tổ chức Địa phương (WWO) của Saigon Children's Charity CIO (SaigonchildrenTM) phát động đợt QUỸ WWO 2018. Chương trình sẽ hỗ trợ nguồn lực thực hiện các dự án nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, nhân viên làm việc với trẻ em khuyết tật tại các địa phương

Trong khuôn khổ của ĐỢT QUỸ WWO 2018, tổ chức SaigonchildrenTM kính mời các đơn vị /cơ sở / tổ chức địa phương có hoạt động hỗ trợ trẻ khuyết tật tham gia gửi Đề xuất Tài trợ.

Mỗi đề xuất dự án được chọn sẽ nhận hỗ trợ từ 3,000USD – 5,000USD để thực hiện dự án. Chúng tôi khuyến khích các đơn vị chia sẻ các ý tưởng của dự án với SaigonchildrenTM trước khi nộp hồ sơ Đề Xuất Tài Trợ.

* Ưu tiên cho các tổ chức có các ý tưởng dự án hỗ trợ trẻ em tự kỷ, bại não và khuyết tật trí tuệ.

* Thời gian nhận đề xuất: 6/11/2017 - 15/12/2017

* Thông tin chi tiết về dự án và mẫu đơn đề xuất hỗ trợ vui lòng xem thêm tại: https://goo.gl/behrfd

Trong trường hợp cần thêm thông tin và sự trợ giúp, xin liên hệ cô Phạm Thị Hạnh Quyên – Nhân viên Chương Trình WWO – theo địa chỉ email quyen@saigonchildren.com; hoặc qua số điện thoại: (08) 39 30 35 02, số máy nhánh 112.

Post a news in English or Vietnamese