| English Tiếng Việt    |
Tài trợ ngay hôm nay để
giúp 3000 trẻ em đến trường!
This uk Replica watches also has a distinctive feature from the Speedmaster Speedmaster, its case with handmade titanium metal, is another Handbags Replica unusual materials. In fact, it is made of titanium metal to create the first ever Speedmaster Speedmaster Replica Lv handbags. Meanwhile, a version of which Hermes Handbags bracelet also use this light and tough material, the other two versions are equipped with black or orange rubber strap.Omega Speedmaster Speedmaster UK Replica Handbags Chronograph coaxial load homemade Caliber 3603 automatic movement. The coaxial certified by the Swiss official Observatory chronometer also contains  Rolex watches escapement, balance wheel based on column-wheel timing device and free sprung. In the case entirely on the chain, even if not wearing, power storage is also up to 55 hours.mulberry Replica case diameter 44.25mm, provide protection by a double-sided anti-reflective treated sapphire crystal scratch. Case back center decorated with interesting patterns Replica Dior Handbags aircraft, marked some important information surrounding the?Replica Rolex, such as water depth (100 m / 330 ft).The new watch brand John Isaac Geneve (John C Isaac Geneva) style compared to other brand-name?Prada Replica Handbags, in addition to elegant, but also an uninhibited taste.

Chúng Tôi Là Ai

Hội từ thiện trẻ em Sài Gòn được thành lập từ năm 1992 nhằm giúp trẻ em Việt Nam nhận được sự giáo dục toàn diện và một sự khởi đầu công bằng hơn trong cuộc sống. Đến nay, SCC vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu trên.

Chương trình của SCC nhằm giúp đỡ trẻ em kém may mắn có thể thoát khỏi đói nghèo thông qua giáo dục và đào tạo. Khu vực hoạt động chủ yếu của SCC ở miền Nam Việt Nam, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận, mở rộng đến biên giới Campuchia và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Hoạt động chính của SCC bao gồm:
  • Xây dựng phòng học mới và cải tạo môi trường học đường tại những trường công (chủ yếu là trường mẫu giáo) có quy mô nhỏ, và sửa chữa, nâng cấp những phòng học cũ sẵn có.
  • Phát triển và Hội nhập: kỹ năng máy tính, nghệ thuật, nhiếp ảnh, làm tóc và dịch vụ khách sạn.
  • Phát triển trẻ em: bao gồm phụ cấp gạo hàng tháng, sách giáo khoa, máy tính, bút viết và đồng phục đi học. Ngòai ra SCC còn tư vấn và hỗ trợ cá nhân cho các em.
  • Liên kết với những tổ chức, đoàn thể khác: nhằm giúp đỡ các tổ chức địa phương trợ giúp các em có hoàn cảnh khó khăn về tiền, trang thiết bị, dịch vụ tư vấn và đào tạo.

Phương châm hoạt động của SCC:

Chúng tôi luôn quan niệm rằng bằng cách chọn lựa cẩn thận đối tượng cần hỗ trợ sẽ tạo nên giá trị khác biệt. Chúng tôi tin rằng khi tập trung hỗ trợ nhu cầu về giáo dục của những em có hoàn cảnh khó khăn nhất, chúng tôi sẽ có thể mang đến những thay đổi tích cực cho các em. Hiệu quả công việc của SCC được xác định bằng số lượng trẻ em được cấp sách đến trường, những em tốt nghiệp trung học, theo học đại học và các em có việc làm ổn định.

Từ sự khởi đầu đó, chúng tôi tuân thủ những nguyên tắc sau:

  • Giúp đỡ những em có nhu cầu về giáo dục cao nhất
  • Khuyến khích sự tự lập ở các em và tránh  tạo ra sự lệ thuộc
  • Chúng tôi không thay thế trách nhiệm của cha mẹ, chính quyền và chính bản thân các em